Eduskuntavaalit 2019

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa 2019 Hämeen vasemmistoliiton ehdokkaana. Syynä tähän on ollut monella tapaa kulunut hallituskausi.
Minä haluan olla mukana kehittämässä maailman muutoksiin valmista Suomea, jolla on varaa taata asukkailleen vähintäänkin kohtuullinen elämä.

Kansalaiset tutkitusti arvostavat terveyden- ja sairaanhoidon laatua sekä saatavuutta. Hoitomaksut sen sijaan ovat moninkertaistuneet, terveyserot ovat kasvaneet tulo- ja koulutustasojen mukaan, hoitoon pääsy on vaikeutunut. Yksityiset ylikansalliset konsernit on päästetty tekemään bisnestä ihmisten terveydellä. Ne vuotavat meidän verorahojamme ulkomaisille pääomasijoittajille koko ajan kiihtyvää vauhtia. Tämä suunta tulee kääntää ja ottaa asiat taas omiin käsiimme. Julkisten palvelujen kautta verorahat jäävät kiertämään kansantalouteemme ja niitä voidaan kehittää kansanterveyden kautta saadun hyödyn näkökulmasta, ihmisen koko elinkaari huomioiden.

Työelämän jatkuvat heikennykset ovat nyt kiristäneet työmarkkinoita niin, että neuvotteluyhteys hallitukseen on katkennut välillä kokonaan. On jouduttu turvautumaan poliittisiin mielenilmauksiin, jotta työväestönkin näkökulma on tullut huomioonotetuksi. Kiky, aktiivimallit, kolmikantaisen valmistelun huomiotta jättäminen sovitusta huolimatta, saneluun ja kiristykseen perustuva työmarkkinapolitiikka. Työmarkkinajärjestöillä on ajantasainen kokemus niin käytännön työelämästä kuin jatkuvaa, laadukasta sekä laaja-alaista tutkimustoimintaa. Tämä asiantuntemus on tärkeää saada käyttöön. Tämä hallituskausi on tämänkin osalta perustunut täyteen ymmärtämättömyyteen työrauhan taanneesta neuvottelukulttuurista.

Laadukas koulutus tulee olla yleinen oikeutemme. Varhaiskasvatuksesta ylimmälle korkeakoulutasolle asti sen tulee olla helposti saavutettavaa. Koko elämän jatkuva mahdollisuus kehittää itseään ja osaamistaan palvelee sekä yksilöä että koko yhteiskuntaa. Meidän kilpailukykymme perustuu suurelta osaltaan osaavaan ja uudistumiskykyiseen työväestöön ja pienellä maalla ei ole varaa kouluttaa vain rikkaimpia hyvin.

Tuu mukaan! Ota yhteyttä ja lähde mukaan tukiryhmään. Tehdään Suomea, jossa on on oikeus elää omalla työllä ja luottaa tulevaisuuteen!