Antakaa sopimusoikeutemme takaisin

Maailma tuntuu olevan tällä hetkellä huolenaiheita täynnä. Hoivapalveluiden laiminlyönnit, toimeentulon epävarmuus,
koulutuksen kurjistaminen, ilmaston tila, tuloerojen
kasvaminen. Moni ajattelee, että tässä sopassa työehdot ovat
vähäinen asia. Mutta mietitäänpä hetki kuluneita neljää vuotta.
Työmarkkinoiden käytettävissä olevia on kulunut hallituskausi lyönyt
kovin. Kiky-sopimus, aktiivimalli, työttömyysturvan, vuorotteluvapaan
sekä aikuis- että ammattikoulutuksen leikkaukset muiden muassa.

Valvontaviranomaisten resursseja on heikennetty samaan aikaan, kun suomalaisille työpaikoille on syntynyt kahdet työmarkkinat. Ulkomaisia
työntekijöitä pidetään muutaman euron tuntipalkalla, ilman muidenkaan
työehtojen noudattamista tai valvontaa. Kolmikantainen valmistelu
jätettiin sovitusta huolimatta sivuun. Tähän sopimisen malliin palaaminen
vaati ammattiliitoilta poliittisia mielenilmauksia työpaikoilla, vastatoimena
hallituksen halulle heikentää irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä.

Mikäli työntekijäjärjestöjä olisi haluttu kuulla hoivapalvelujen tilasta,
hoivapalvelufirmojen ongelmiin olisi voitu puuttua jo aikaa sitten. Mikäli hoitoalalla olisi käytössä vaikkapa veronumeron kaltainen järjestelmä, jossa tunnistenumerolla kirjauduttaisiin työvuoroon, olisi hoitajamitoituksen toteutumisen ja ylitöiden valvominen helpompaa. Mikäli laillisuutta valvovien viranomaisten resursseja ei olisi leikattu toimimattomaksi, olisi myös ulkopuolisella valvonnalla voitu huomata epäkohdat. Mikäli meillä ei olisi oikeutta järjestäytyä ja myös lakkoilla,
ei näistäkään olisi voimaa edes yrittää taistella. Suomalaisen yhteiskunnan
menestys pohjaa sopimiseen. Maatamme on rakennettu suojaamalla heikommassa asemassa olevaa.

Tällä hallituskaudella tämä suunta on muuttunut saneluksi ja avun tarpeisilta leikkaamiseksi. Tämä kurjistamisen kierre on saatava loppumaan. Vain hyvinvoiva Suomi pystyy kohtaamaan vakaana maailman muutokset. Pitämällä huolta siitä, että saamme tulevaisuudessakin
vaikuttaa itseämme koskeviin asioihin ja ajaa yhteistä etuamme
yhdessä muiden kanssa, turvaamme yhteiskuntarauhan. Muutos ei kuitenkaan synny tekemättä. Meitä toisenlaista politiikkaa haluavia, ja meidän tekojamme tarvitaan siihen. Äänestä ja kannusta siihen muitakin. Tehdään yhdessä Suomi, jossa on oikeus elää omalla työllä.