AY-liikkeellä tulevaisuudessa vähintään yhtä suuri tehtävä kuin historiassa

Yksi tämän hetken megatrendeistä on epävarmuuden lisääntyminen. Se näkyy vahvasti myös työelämässä, ei vain globaalisti, vaan ihan yksittäisen suomalaisen työntekijänkin tasolla. Ja vaikka en itse ollenkaan pidä siitä suunnasta, johon suomalainen työnteko ollaan voimalla ajamassa, on meillä kuitenkin maailmanlaajuisesti kohtuullisen hyvä suoja. Tämä, sekä myös korkea tuottavuus, kulkevat käsikädessä työntekijöiden järjestäytymisoikeuden ja sopimusvapauden kanssa. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus luo yhteiskuntarauhaa, siksi meidän kaikkien etu on ollut yhdessä sopimisen ja heikoimman suojaamisen kulttuuri, jossa ihmisiä ei ajettaisi niin ahtaalle, että kenenkään tarvitsisi avun puutteen vuoksi ryhtyä epätoivoisiin tekoihin.

Ammattiyhdistysliikkeen tulee löytää keinot tehdä laajempaa kansainvälistä yhteistyötä, sillä työnantajana yhä useammalla on jollain tasolla kansainvalinen työnantajayritys. Työntekijöiden yhtenäiset oikeudet vaikeuttavat työpaikkojen a tuotannon siirtelemistä aina uudestaan huonompien työehtojen piiriin.

Myös suomalainen työ jatkaa toisaalta pirstoutumistaan, toisaalta siirtymistä hyödyttämään ylikansallisia konserneja. Suomen tulee olla aloitteellinen vaadittaessa laajempaa työntekijän suojelua kasvottomilta markkinavoimilta. Ammattiyhdistysliikkeen tulee itse olla luovia uusiutuessaan ja myös kuunnella jäsenistöä siinä, mitä he liitoilta tulevaisuudessa toivovat.
Nykypäivän työelämä on tuotto-odotuksineen monille melko armoton. Tarvitaan yhteistyötä ja ay-liikkeen neuvotteluvoimaa, jotta ihminenkin otetaan huomioon muunakin kuin vain tuotannon kulueränä. Ammattiyhdistysliikkeellä on tänä päivänä enemmän työtä kuin aikoihin. Mutta vahvinkin liitto on vahva vain, jos sen takana on yhteinäinen joukkovoima. Se tarvitsee jokaista, joka haluaa säädyllisiä työehtoja kunnioitettavan myös tulevaisuudessa.

Janakkalan sanomat, aon 186 70 v juhlat

https://www.janakkalansanomat.fi/a/200562760

Vasen Kaista – verkkolehden juttu työelämän muutoksesta