Työttömyys ei hoidu rankaisemalla

Olin vuoden 2015 marraskuusta huhtikuun alkuun 2018 pääosin työttömänä työnhakijana, muutaman kuukauden pätkätöitä, koulutuskeikkoja ja lyhyttä työvoimapolittista metallitekniikan täydennyskoulutusta lukuunottamatta. Toimin koko sen ajan lukuisissa järjestöissä ja Teollisuusliiton hallituksessa, silti päällimmäisenä tuosta ajasta tulee mieleen tarpeettomuus, osattomuus, huoli toimeentulosta sekä voimia ja työnhakuun tarvittavaa energiaa syövä jäykkä byrokratia.
Aktiivisuuden osoittaminen täyttyy sillä, että että osaa käyttää te-toimiston henkilökunnallekin hankalia viraston omia ohjelmia. Aktiivisuuden osoittaminen taas vaikkapa pätkätöillä tai opisklemalla luvatta tai se, että käyttäjästä riippumattomista syistä ohjelmisto ei toimikaan, on nykylainsäädännön mukaan rangaistavaa toimintaa.

Tulevaisuudessa meidän tulee varmistaa, että työikäisellä on mahdollisuus joko tehdä palkkatyötä, josta saa elämiseen riittävää palkkaa, tai työttömyyden kohdatessa mahdollisuus kohtuulliseen toimeentuloon ja samalla mahdollisuus kehittää osaamistaan ja itseään. Työrtömyysturvan ennakoitavuutta tulee lisätä niin, että tehdyt työpätkät voidaan sovitella jälkikäteen. Näin ihminen säilyttää tietyn tulotason, ongelmat eivät kasaannu ja lyhyenkin työn vastaanottamisesta tulee kannattavaa. Työttömyysturvaa alentamatomman ansion tasoa tulee korottaa.

Olin keväällä 2017 puhumassa ylen a-talkissa suunnitteilla olleesta työnhaun ilmoitusvelvollisuudesta ja ylipäänsä työnhaun ongelmista.

https://yle.fi/uutiset/3-9608419